Başbakanlık(Hazine Müsteşarlığı)’tan:                                                                                      

SİGORTA BRANŞLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2007/1)’ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/1)

 

 

           MADDE 1 - 11/7/2007 tarihli ve 26579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2007/1)’in Ek I’inde yer alan “Sigorta Branşları” Listesinin “II. HAYAT GRUBU” altında yer alan “A. Sigorta Branşları ve Bu Branşlar Altında Yapılabilecek Ödemeler” bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir.

 “8. Tontin”

         Yürürlük

         MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

         Yürütme

         MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.