27 Kasım 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28834

TEBLİĞ

 

 

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT

MADDE 1 – 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatının "A. Tarife" başlıklı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Teminat tutarları, taşımanın yapıldığı motorlu kara taşıtındaki görevli sürücü ve yardımcıları ile yolcu koltuk başına, sağlık giderleri için 175.000.- TL, sakatlanma ve ölüm halleri için 175.000.- TL olarak belirlenmiştir.”

MADDE 2 – Aynı Tarife ve Talimata "C. Yürürlük" başlıklı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“D. Yürütme

Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.”

MADDE 3 – Bu Tarife ve Talimat hükümleri 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.