22 Eylül 2006 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26297

YÖNETMELİK

 

Devlet Bakanlığından:

 

TARIM SİGORTALARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

      MADDE 1 – 18/5/2006 tarihli ve 26172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

        "(5) Hasar ihbarları ve tazminat ödemelerine ilişkin bilgiler, hasar ihbarının veya tazminat ödemesinin yapıldığı günü takip eden gün sonuna kadar merkezi veri tabanına aktarılır."

 

      MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

      MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

                             Tarihi                                                                Sayısı

18/5/2006

26172