Başbakanlık (Hazine Müstesarlığı)'tan                         25/12/2017

 

2018 Yılında Uygulanacak Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge (2017/23)

 

Başbakan Yardımcılığı Makamından alınan 19/12/2017 tarih ve 33119 sayılı Onay çerçevesinde, 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında uygulanmak üzere, zorunlu trafik sigortalarına ilişkin olarak aşağıda belirlenen usul ve esasların yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

 

1. Azami prim uygulaması, 10.04.2017 tarihli ve 10271 sayılı Onay çerçevesinde, 10.04.2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Genelge ve 24.08.2017 tarihli ve 2017/6 sayılı Genelge ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde devam edecektir.

 

2. 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 2017 yılı Aralık ayı azami primleri %5 artırılacaktır.

 

Bu Genelge 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer.