Hazine Müsteşarlığı’ndan                        10/05/2016

 

SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİNİN PORTFÖY TAAHHÜDÜNDE BULUNMAMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU

(2016/7)

Bilindiği üzere, 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesinde brokerlerin şirketlere portföy taahhüdünde bulunamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu hüküm ile. brokerlerin şirketleri değil sigorta teminatına sahip olmak isteyenleri temsilen faaliyette bulunmaları güvenceye alınmış, faaliyette bulundukları alanlar itibarıyla portföylerinin birden fazla şirkete dağılması, portföyün tek bir şirkette yoğunlaşmasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Bu kapsamda, brokerlerin şirketler ile yaptıkları protokollerin portföy taahhüdünde bulunulmayacak şekilde düzenlenmesi ve söz konusu protokollerde yıllık üretim hedefi vesair dolaylı olarak da olsa portföy taahhüdü izlenimi verecek ifadelere yer verilmemesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, brokerlerin şirketlerle yapmış oldukları bahse konu protokollerin gözden geçirilerek, bu yönde bir uygulama olması halinde ivedilikle revize edilmesi gerekmektedir.