Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge (2017/17) İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

 

Hazine Müsteşarlığından        26.02.2016

 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarifelerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine İletilmesi ve Yayınlanması ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Alınmasına İlişkin 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge 2016/10

1)Müsteşarlığımızca istihsal edilen 19.08.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarifelerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine İletilmesi ve Yayınlanması ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Alınmasına İlişkin Genelge” nin 7. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“ 7. Yönetmelik uyarınca motorlu araç işletenlere sigorta teklifi verme için sigorta şirketleri tarafından gerekli teknik alt yapı tesis edilir. Sigorta şirketleri internet sitelerinin açılış sayfasının kolay erişilebilecek bir yerinde “Zorunlu Trafik Sigortası Teklif Alma Ekranı” tahsis eder. Sigorta şirketleri verdikleri poliçeleşmeyenler dahil tüm teklifleri, Merkezin belirleyeceği desende Merkeze iletir. Bu çerçevede verilen teklifte, nihai primin hesaplanmasına esas indirim ve artırım sebepleri hakkında bilgi de yer alır.

Merkez yukarıdaki paragraf kapsamında ilgili şirketlerce kendisine iletilen tüm teklifleri Ek-3 ‘te yer alan şablona uygun olarak internet sitesinin kolay erişilebilir bir yerinde yayınlar.”

2)Bu Genelge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.