Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge (2017/17) İLE (dolaylı olarak) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.