Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelge (2017/8) ile YÜRÜRLÜKTEN KALKMIŞTIR.

 

 

Hazine Müsteşarlığından                                                21.11.2014

 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçeleri Düzenlenirken Şirket Nev’i Değişiklikleri ve Leasing Şirketlerine Kayıtlı Araçların Mülkiyet Devirlerine İlişkin Sektör Duyurusu

(2014/28)

 

Bilindiği üzere Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) motorlu araç kullanımından kaynaklanan hasarların sorumlulukları için yaptırılmaktadır.

 

Söz konusu sigortada teminat sağlanan husus, işletenin hukuki sorumluluğu olup anılan sigorta bu haliyle motorlu araç özelinde işleteni takip edecektir. Trafik Sigortasında işletenin risk profilinde fiilen değişikliğe neden olmayan durumlarda fiili duruma göre fiyatlama esastır. Bu cümleden olarak şirketlerin nev’i değişikliği sonrası veya leasing (finansal kiralama) şirketlerine kayıtlı araçların mülkiyetinin kiracıya devri sonrası düzenlenecek Trafik Sigortası poliçelerinde, ilgililerin talebi üzerine, nev’i değiştiren şirketin veya kiracının sahip olduğu hasarsızlık indirim hakkının yeni düzenlenecek poliçelerde dikkate alınması gerekmektedir.