Hazine Müsteşarlığından:                                08.01.2013

 

SİGORTACILIK HESAP PLANINDA YENİ ALT HESAP AÇILMASINA DAİR SEKTÖR DUYURUSU (2013/1)

Su ürünlerine ilişkin verilerin ayrıca takip edilebilmesi amacıyla Sigortacılık Hesap Planında Genel Zararlar Branşı altında;

774.01

Su Ürünleri Teknik Gelir

774.01.1

Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
774.02

Su Ürünleri Teknik Gider (-)

774.02.1

Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
 

alt hesaplan açılmıştır.

Söz konusu hesaplar 01/01/2013 tarihinden itibaren kullanılacaktır.