Hazine Müsteşarlığından:                                     14.02.2011

ZORUNLU SİGORTALAR (GÜVENCE HESABI KAPSAM1NDAKÎ SİGORTALAR) ÇERÇEVESİNDE AKTÜERYAL HESAPLAMAYI GEREKTİREN TAZMİNAT ÖDEMELERİNDE UYGULAMAYA İLİŞKİN 2010/4 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN GENELGE

(2011/4)

1-) 05.02.2010 tarihli ve 2010/4 sayılı Genelgeye 4’üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

‘‘5-) Sosyal Güvenlik Kurumunca hak sahiplerine sağlanan kısmen veya tamamen rücu edilemeyen ödemeler ile ifa amacını taşımayan ödemeler destekten yoksun kalma tazminatından mahsup edilemez. Bu çerçevede uzun vadeli sigorta kollarından bağlanan malullük, yaşlılık, ölüm aylıkları, bu sigorta kollarından yapılan toptan ödemeler ve cenaze ödenekleri gibi Sosyal Güvenlik Kurumunca zarar sorumlusuna rücu edilmeyen menfaatler destekten yoksun kalma tazminatından mahsup edilmeyecektir.

Aynı şekilde Sosyal Güvenlik Kurumunca hak sahiplerine sağlanan ve prensip olarak zarar sorumlusuna rücuu mümkün olan ödemelerden kısmen rücu edilmeyen miktar destekten yoksun kalma tazminatından mahsup edilmeyecektir. Zarar görenin kusuruna denk gelen sosyal güvenlik ödemeleri ile tam/kısmi kaçınılmazlık ve teknik arıza ve benzeri sebepler halindeki ödemeler de destekten yoksun kalma tazminatından mahsup edilmeyecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumunca hak sahiplerine sağlanan ve zarar sorumlusuna rücu edilebilen ödemeler ise destekten yoksun kalma tazminatından mahsup edilecektir.’’

2-) Bu Genelge 01.03.2011 tarihinde yürürlüğe girer.