Hazine Müsteşarlığından:                                                        27.07.2010

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASININ TEMİNAT VE PRİM KAPSAMI HAKKINDA SEKTÖR DUYURUSU

(2010/24)

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlan ve Tarife ve Talimatlar 21-07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yayımlanan Genel Şartların Bl. Rizikonun Gerçekleşmesi kısmında "sözleşmenin A.I-'in (a) bendinde belirtilen şekilde yapılması halinde..." ve sözleşmenin A.l.'in (b) bendinde belirtilen şekilde yapılması halinde..." ifadeleri hangi hallerde riskin gerçekleşeceğine ilişkin bir açıklama mahiyetinde olup sözleşmenin seçenekli olarak yapılması söz konusu değildir. Diğer bir ifadeyle teminat A.l.'in (a),(b) ve (c) maddelerinin tümünü kapsamaktadır.

Yayımlanan Tarife ve Talimatların Tarife kısmının 5 inci maddesinde belirlenmiş olan prim tutarları komisyonları içermekle birlikte vergiyi içermemektedir.