Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge (2017/17) İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.